24/7 SPOEDNUMMER: 078-6 10 01 01

Corona update

Corona update

Verruimingen coronamaatregelen 20 juli 2020

Beste zwangeren en partners,

We zijn heel blij dat alle genomen coronamaatregelen hebben gezorgd voor een afname in het aantal besmettingen. Daarvoor onze complimenten en dank voor jullie begrip.

Hierdoor zijn weer nieuwe verruimingen in de zorgverlening mogelijk. Dat is natuurlijk heel fijn, maar we adviseren wel om zoveel mogelijk alleen te komen. Het is belangrijk dat het niet te druk in de wachtkamer wordt en dat de 1,5m regel gehandhaafd blijft.

Bij deze willen we jullie op de hoogte stellen van de meest recente afspraken in onze Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht en in het ziekenhuis Albert Schweitzer.

Altijd blijft gelden:

 • kom niet als je verkoudheidsklachten of benauwdheidsklachten hebt
 • kom niet als je koorts hebt > 38C
 • houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
 • kom zoveel mogelijk alleen op controle
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen conform de RIVM- richtlijn

Vanaf 20 juli hanteren we alvast de volgende maatregelen:

Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht

 • Partners zijn welkom bij alle controles en echo’s bij ons op de praktijk. In principe heeft het wel onze voorkeur dat je vooralsnog zoveel mogelijk alleen komt.
 • Als zwangere mag je ook samen met 1 volwassen persoon in plaats van partner op controle komen (opa of oma of vriendin end)
 • Tijdens de controle op het spreekuur mag naast de partner ook 1 broertje of zusje mee.
 • Partners zijn welkom bij alle type echo’s bij het echocentrum Palet
 • Kinderen mogen niet mee naar een echocontrole bij Echocentrum Palet. Voor de 20 weken echo bestond dit advies ook al.
 • Bij de bevalling is naast de partner 1 extra persoon toegestaan. Deze persoon blijft gedurende de hele bevalling erbij en mag niet afgewisseld worden met een ander persoon.
 • De voorlichtingsavond gaat weer starten op de praktijk in plaats van de digitale versie die tijdens Coronaperiode gegeven is. Zwangeren die van het eerste kindje zwanger zijn en bijna in het laatste trimester zitten, ontvangen hier zelf een uitnodiging van via de mail.
 • De nacontroles vinden gelukkig weer plaats op de praktijk. Jullie baby is uiteraard welkom en we zullen gepaste afstand houden.
 • Het hartjesspreekuur is weer van start sinds 14 juli. Iedere dinsdag- en vrijdagochtend van 9u tot 9.15u mag je vanaf 13 weken langskomen om het hartje te luisteren. Met name als je het kindje nog niet voelt bewegen en je even bevestiging nodig hebt, kom dan gerust lang. Je hoeft hier geen afspraak voor te maken.

 Albert Schweitzer ziekenhuis

 • Partners zijn welkom bij alle controles en echo’s in het Albert Schweitzer ziekenhuis
 • Op de verloskamer is naast de partner 1 extra bezoeker toegestaan die gedurende de hele bevalling erbij blijft. Er mag niet afgewisseld worden met een andere tweede bezoeker.
 • Op de kraamsuites mogen naast de partner 1 broertje of zusje onder de 12 jaar op de afdeling komen + 1 volwassen bezoeker die afgewisseld mag worden als de andere volwassen bezoeker het ziekenhuis verlaat. Het maximum van 2 volwassen bezoekers blijft gelden, dus 1 ouder + 1 volwassen bezoeker met 1 broertje of zusje.
 • Het bezoek is welkom mits zij vrij zijn van klachten en de infectiepreventieregels na leven.
 • Broertjes en zusjes moeten op de suite blijven bij hun moeder. In afstemming met de afdeling neonatologie wordt er een bezoek afgesproken om broertje of zusje die op de neonatologie ligt te bezoeken.

 

Groeten namens het team van Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht

Marieke, Silvia, Dianne, Marjolein, Fleur

 

Update 11/5/2020

In de media staat het al groots in de kranten: ‘de coronamaatregelen worden vanaf aanstaande maandag 11 mei weer wat versoepeld’. Hier zijn we als verloskundigen heel erg blij mee.

Op dit moment wordt er hard gewerkt en geprobeerd met alle betrokken partijen te overleggen (verloskundigen, ziekenhuis, kraamcentra, echocentra etc). Dit overleg is noodzakelijk om de geleverde zorg zoveel mogelijk af te stemmen.
Het is belangrijk om rustig uit te breiden en zo het risico op besmetting voor jullie en onszelf zo laag mogelijk te houden. Natuurlijk nemen we jullie wensen ook serieus.

Vanaf 11 mei hanteren we alvast de volgende maatregelen:

 • Partners zijn welkom bij alle controles en echo’s bij ons op de praktijk. In principe heeft het wel onze voorkeur dat je vooralsnog zoveel mogelijk alleen komt voor jullie en onze veiligheid. Kinderen, grootouders of ander gezelschap kunnen we vooralsnog niet toelaten in de praktijk.
 • Partners zijn welkom bij alle type echo’s bij het echocentrum Palet
 • Partners zijn welkom bij alle controles en echo’s in het Albert Schweitzer ziekenhuis
 • Vooralsnog is het niet toegestaan om 1 extra persoon, naast de partner, bij de bevalling aanwezig te laten zijn.
 • Houdt de 1,5m regel in acht, ook in de wachtkamer en in de spreekkamer. In de praktijk zullen we hier maatregelen voor treffen.

Altijd blijft gelden:

 • kom niet als je verkoudheidsklachten of benauwdheidsklachten hebt
 • kom niet als je koorts hebt > 38C
 • houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
 • je partner mag enkel meekomen als hij klachtenvrij is.
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen conform de RIVM- richtlijn

De afspraken die de komende week telefonisch gepland zijn blijven telefonisch en de controles die op de praktijk gepland staan, blijven op de praktijk. Vanaf maandag zullen alle nieuwe afspraken weer op de praktijk ingepland worden.

Je mag ons natuurlijk altijd bellen met klachten of vragen over je zwangerschap, maar voor vragen over de versoepeling, vragen wij jullie te wachten op ons volgende bericht, wij laten jullie direct weten als er meer bekend is.

Groeten namens het team van Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht

Marieke, Silvia, Dianne, Marjolein, Fleur

Update 5/5/2020:
Partner weer mee naar 1e echo!
Vanaf vandaag voeren we in onze praktijk de nieuwe wijziging in het beleid rondom de verruiming van de maatregelen vanuit het RCT geboortezorg ROAZ ZWN in. Wij krijgen toestemming om de partner weer toe te laten bij de echomomenten in het eerste trimester. Dus bij de 1e echo (8-9wk) en de termijnecho (11-12wk) is de partner weer van harte welkom. Uiteraard indien er geen sprake is van Covid-19 klachten en er rekening gehouden wordt met de geldende RIVM-richtlijnen.

Update 26/4/2020:
Naar aanleiding van de nieuwe aanbevelingen van het Outbreak Management Team en de maatregelen zoals die op de persconferentie van 21 april zijn besproken zijn de verloskundigen in Nederland ook aan de slag gegaan om te kijken welke Corona maatregelen aangepast kunnen worden zodat de zorg weer beter kan aansluiten aan de behoeftes.

Wat duidelijk moet zijn is dat we slechts met kleine stapjes vooruit kunnen gaan. Er zijn landelijk grote zorgen dat we een tweede crisis gaan krijgen als we nu alweer terug naar het normale zouden gaan. Hier moeten we met zijn allen voor waken, vandaar dat lang niet alle maatregelen nu teruggedraaid kunnen worden. Maar we zijn wel een stapje dichterbij gekomen.
Wat betekent dit concreet:

Zwangerschap

 • Het intake gesprek en ook de counseling (het voorlichtingsgesprek) voor de NIPT en 20 weken echo zijn nog telefonisch. Je krijgt via de mail of via een link de beschikking over het foldermateriaal wat daarover beschikbaar is. Over het algemeen zal dit gesprek plaats vinden tussen de 8-weken-echo en termijnecho bij 11 weken in, we plannen hier een afspraak voor in.
 • Ook vinden we het prettig de bevalling wat uitgebreider met je te bespreken, dit zal ook meestal telefonisch gebeuren. Eventueel kan dit middels videobellen via een beveiligde verbinding met zwangerenportaal (als je je hiervoor hebt aangemeld). Dit gesprek zal ook op afspraak zijn.
 • De afgelopen tijd belden we jullie op vlak vóór een controle, om zo de tijd die je op de praktijk bent zo kort mogelijk te maken. Dat verandert nu weer. De geplande controletijd is weer als altijd en we bespreken alle vragen en klachten dus weer op de praktijk. Wel houden we de hygiënemaatregelen goed in het oog.
 • Rond 20 weken zal de controle vervangen worden door een telefonische afspraak, om o.a. de uitslag van de 20-weken-echo te bespreken.
 • Helaas: alle controles, dus ook de echo’s; (vroege echo(8-9wk), termijn echo (11wk) en de 20wk echo), intakes en uitgebreide gesprekken, zijn nog steeds zónder partner en zonder andere kinderen. We verwachten je dus in alle gevallen alleen op de praktijk. Weet dat we dit allemaal de moeilijkste maatregel van allemaal vinden omdat we ons heel goed realiseren hoe spannend deze controles voor jullie samen zijn. De Taskforces van de Verloskundigen en gynaecologen denken echter dat het echt te vroeg is om weer meerdere mensen toe te laten tot deze onderzoeken.
 • We gaan door met GEEN handen geven ter begroeting. 
 • Het hartjesspreekuur op dinsdag en vrijdag zal voorlopig niet doorgaan. 
 • Kom niet te vroeg naar je afspraak, om een volle wachtkamer te voorkomen. 
 • Wanneer je klachten hebt van hoesten, neusverkouden, benauwdheid of koorts (boven 38graden), kom dan niet naar je afspraak op de praktijk, maar bel je huisarts en bel ons om te overleggen. Dit geldt ook als je partner deze klachten heeft. 
 • Komen we bij jou op huisbezoek, geef dan altijd aan of er sprake is van griepverschijnselen bij jou of andere huisgenoten.  
 • Verder vragen we je de hygiëne maatregelen vanuit het RIVM goed in acht te nemen:
  • Regelmatig handen wassen 
  • Geen handen schudden 
  • Niezen en hoesten in de elleboog 
  • Papieren zakdoekjes gebruiken 

Bevalling

Voor de bevallingen en consulten thuis verandert er in deze regio niets. Wij komen bij je thuis, gaan samen met je naar het ziekenhuis indien nodig of gewenst. Je partner mag natuurlijk mee, maar anderen niet. Dus helaas geen moeder of vriendin erbij. Als je Corona klachten hebt of positief op Corona getest wordt verwachten we van je dat je ons dat zo snel mogelijk mededeelt. In principe ziek je dit thuis uit en proberen we alle consulten uit te stellen tot je geen klachten meer hebt. De onderzoeken tot nu toe wijzen er nog steeds op dat Corona in de zwangerschap niet anders verloopt dan buiten de zwangerschap en de risico’s voor de baby blijken tot nu toe miniem. Mocht een controle thuis nodig zijn, of ga je bevallen en je bent verdacht of positief getest, dan zullen wij zorgen voor alle noodzakelijke beschermingsmiddelen en geheel beschermd jouw bevalling begeleiden.

Kraambed

Verder kunnen we de kraamvisites weer iets gaan uitbouwen. We zullen in de kraamweek minstens weer één kraamvisite thuis doen, meerdere indien nodig. De andere visites doen we, zoals we de afgelopen tijd ook gedaan hebben telefonisch. Mocht er een andere reden zijn om thuis te komen doen we dat uiteraard ook.

 • Neem voldoende rust, eet gezond en let erg goed op (hand) hygiëne.  
 • Hoe moeilijk dit ook is, adviseren wij kraamvisites zoveel mogelijk te beperken.  
 • Ontvang geen kraamvisite met griepverschijnselen of visite die mogelijk in aanraking zijn geweest met een Corona-patiënt. 

Het blijft heel belangrijk dat jullie in alle gevallen contact opnemen als je vragen of klachten hebt. Wacht niet af (omdat het weekend is, of omdat er toevallig geen spreekuur is e.d.) maar bel áltijd met de dienstdoende verloskundige.

Tot zover de aanpassingen in de verloskundige zorg. Dank jullie wel voor al het begrip tot nu toe! We hopen opnieuw op jullie begrip en hopen dat we je spoedig weer op onze eigen vertrouwde manier kunnen gaan begeleiden.

Groeten, 

Marieke, Silvia, Dianne, Marjolein, Fleur

Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht 

 • Posted by Smit Creative
 • On 14 maart 2020
 • 0 Comment
 • 0 likes